Άνθρωπος

Άνθρωπος

Οι άνθρωποί μας αποτελούν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας μας. Προάγουμε την ανοιχτή επικοινωνία, την αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα οικογενειακό, φιλικό, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για όλους.  

Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια

Η πρόληψη είναι το κλειδί για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας. Παρέχουμε σε όλο το προσωπικό: 

  • Ιδιωτική Ασφάλεια 
  • Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος ελέγχει και ενημερώνει μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων το προσωπικό για θέματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
  • Ιατρό εργασίας για την πρόληψη και έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μας 
  • Ψυχολογική υποστήριξη μέσω 24ωρης γραμμής τηλεφωνικής στήριξης σε συνεργασία με ειδικευμένους συμβούλους για όλα τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων μας 
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση κάθε εργαζομένου. Μεριμνούμε από την πρόσληψή του για την ορθή ενημέρωση των αρχών, αξιών, διαδικασιών και της Εταιρικής μας Κουλτούρας για την εξασφάλιση της ομαλής ένταξης στην εταιρεία μας. 

Εκπαιδεύουμε βάσει των εξειδικευμένων αναγκών κάθε ρόλου και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ταλέντων. 

Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον

Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον

Διαμπερείς, ανοιχτοί χώροι και διάφανα διαχωριστικά συνθέτουν ένα περιβάλλον υγιούς εργασίας ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, την ανοιχτή και ελεύθερη επικοινωνία και την ομαδικότητα. 

Παράλληλα τηρώντας τα πρότυπα ασφαλείας με την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και δικτύου πυροσβεστικών φωλιών προσφέρουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

Συστήματα Διαχείρισης

Συστήματα Διαχείρισης

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας 

  • Διαχείριση Ποιότητας (Πιστοποιητικό ISO 9001) 
  • Διαχείριση Ποιότητας (Πιστοποιητικό ISO 13485) 
  • Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. / 1348 / 2004) 
Ισότητα και Διαφορετικότητα

Ισότητα και Διαφορετικότητα

Σεβόμενοι τον άνθρωπο, διασφαλίζουμε την ίση μεταχείριση όλων μέσα σε ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από διακρίσεις και στερεότυπα και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης με διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση. 

Διαχείριση Απόδοσης

Διαχείριση Απόδοσης

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Αξιολόγησης 360ο που μας διασφαλίζει τον προσδιορισμό, την μέτρηση, την αξιολόγηση, την ενθάρρυνση, την ανταμοιβή και βελτίωση των επιδόσεων όλων των εργαζόμενων , όλων των βαθμίδων. 

Επιπλέον εφαρμόζουμε έρευνα ικανοποίησης προσωπικού η οποία συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας αφουγκαζόμενοι τις ανάγκες των ανθρώπων μας.