Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 10:29

Cochlear Marketing & Sales Specialist

Η εταιρία Κώστας Α. Παπαέλληνας (Ελλάς) ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται από το 1969 στην ελληνική αγορά στους τομείς Ιατρικού Εξοπλισμού, Υγείας, Φροντίδας, Ομορφιάς και Διατροφής με κορυφαία προϊόντα όπως Aesculap, B.Braun, BSN Medical, κ.α.. Στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, η εταιρία στοχεύει σε μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την προώθηση κοχλιακών εμφυτευμάτων και επιθυμεί να ενδυναμώσει το Χειρουργικό τμήμα, με τη θέση ενός/μιας Cochlear Marketing & Sales Specialist για την παροχή ιατρικής ενημέρωσης και υποστήριξης των πωλήσεων για ολόκληρη την σειρά προϊόντων Cochlear. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κλινικών υπηρεσιών, χειρουργική υποστήριξη και άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τη συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό στις κλινικές και το ακοολογικά κέντρα . Ο/Η Cochlear Marketing & Sales Specialist θα συνεργαστεί στενά με τα στελέχη της εταιρίας για τον καθορισμό της στρατηγικής πωλήσεων.

 

Cochlear Marketing & Sales Specialist

Κύρια Καθήκοντα:

 • Παροχή ιατρικής ενημέρωσης και υποστήριξης των πωλήσεων σε κλινικούς επαγγελματίες και ασθενείς
 • Υποστήριξη (στο χειρουργείο) στους ιατρούς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ευθύνης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων στα νοσοκομεία ευθύνης με όλους τους επαγγελματίες υγείας και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με πελάτες και επίδειξη εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση και επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Ανάπτυξη εξαιρετικών πελατειακών σχέσεων
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και εκθέσεις
 • Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Υποστήριξη κλινικών μελετών & ερευνητικών δραστηριοτήτων

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρικής Φυσικής, Ακοολογίας & Νευροωτολογίας
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας
 • Εργασιακή εμπειρία στον κλάδο, γενικής χειρουργικής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εξειδίκευση ή/και εμπειρία στη χρήση και εφαρμογές ιατρικών συσκευών
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην επαρχία και στο εξωτερικό
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η / Υ (MS Office advanced)
 • Οργάνωση, συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Δημιουργική διάθεση, δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα επίλυσης περίπλοκων θεμάτων τεχνικών και κλινικών τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό όσο και σε ασθενείς
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει :

 • Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ιδιωτική ασφάλιση
 • Προγράμματα εκπαίδευσης στη Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σχήμα Bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό & tablet

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να στείλουν
Βιογραφικό σημείωμα στο
email: careers@costaspapaellinas.gr με τον κωδικό 6250624

Σημείωση: Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης 

Μοιραστείτε το